روز پرزنتیشنم_برای سمینار

درخواست حذف این مطلب

امروز روز rehearsal م هست!


:))


خیلی خوشحالم.


بیشتر ازون

خوشحالیم به این هست که دختر قوی ای شدم.


بچه ها


دختر قوی ای شدم.


بدون نیاز به ی و رو پای خودم دارم یاد میگیرم خودمو دوست داشته باشم.


برام دیگه مهم نیست که کی دوسم داره کی نداره.

و شاید همین قضیه هست که باعث شده آدمای درست و سالم توی زندگیم پیداشون بشه.


زندگی رو دوست دارم! :)


امروز و فرداس که شم!


بچه ها!


من تو تماممم سفرهای هوایی، و تماممم مناسبتهای مهم، اعم از دفاع فوقم، فرست یر ریپورتم، مهاجرت به کانادا و خیلیییی مسائل دیگه

بودم!


موقع سمینارمم خواهم شد!!!


روز عروسیمم حتماااا میشم!