کلنگ خودم

درخواست حذف این مطلب

بخدا مطمئن بودم چشمای کلنگم کنجکاو و باهوش و دوست داشتنیه

یه جورایی مطمئن بودم اون شکلی هستی فقط فکر می موهات فرتره!!


بچه ها خیلی ها منو نمیشناسن و ندیدن ولی مطمئنن که چشمام درشته و واقعا همینطوره.واقعا رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون و برع .