این دختر خنگوله

درخواست حذف این مطلب

بچه ها اگه واقعنیییییییییی میخواین بدونین من چه شکلیم


این فسقل بچه هایدی که ع ش بغل صفحه هست رو نگاه کنین.


من دقیقا کپی اونم


ولی اونو واقعیش کنین

اون انیمیشنه و خوشگله


واقعیش خب نره گنده میشه.


من دقیقاا مثل اون پرم

دور کمرم بیست سانت نیست

چاقوالو نیستم

ولی تپلم

گوشت دارم :)))

اون مدل خنگولیشم عین خودمه.